Cul­tu­ra coc­ktai­lu­lui

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Star Bar și Hi­gh Fi­ve sunt două su­per-tem­ple ale bău­tu­ri­lor ames­te­ca­te, dar mie îmi pla­ce Gen Ya­ma­mo­to – nu­me­le pro­pri­e­ta­ru­lui, dar și al lo­ca­lu­lui lui cu o sin­gu­ră încă­pe­re și opt lo­curi, în ca­re fa­ce coc­ktai­luri pe ba­ză de sa­ke și so­ju cu in­gre­di­en­te se­zo­ni­e­re lua­te zil­nic de la piață. Una din­tre bău­tu­ri­le lui co­nți­ne roșii proas­pe­te zdro­bi­te, gin ja­po­nez Nik­ka Cof­fey, ci­tri­ce lo­ca­le și boa­be de pi­per. Cred că e cea mai plă­cu­tă bău­tu­ră de va­ră din câte am gus­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.