Far­me­ce

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Când pășești în cur­tea alta­ru­lui Mei­ji, par­că in­tri într-o zo­nă cu aer con­diți­o­nat na­tu­ral: va­ra, orașul e înă­buși­tor, dar in­tra­rea ca de parc e aco­pe­ri­tă de o um­bre­lă de ar­bori de cam­for ca­re arun­că o um­bră ră­co­roa­să. O fa­tă vin­de ta­lis­ma­ne bu­dis­te foar­te spe­ci­fi­ce. „Ta­lis­man pen­tru si­gu­ra­nța în tra­fic.” „Ta­lis­man pen­tru suc­ces la exa­me­ne”, ca­re l-ar fi fă­cut să râdă pe ta­ta. Am venit aici ca să fug de amin­tiri, dar îl văd pes­te tot.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.