Le­cții de ja­po­ne­ză

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

În Tokyo nu prea se vor­bește en­gle­za, iar eu nu vor­besc ja­po­ne­za, așa că m-am des­cur­cat flu­tu­rând din mâini – un mod de co­mu­ni­ca­re mai pro­fund și, ade­sea, co­mic. Sunt în me­trou, în drum spre ho­tel, și tran­spir abun­dent când ob­serv o fe­meie în jur de 55 de ani ca­re se șter­ge pe frun­te cu o ba­tis­tă, apoi i-o pa­se­a­ză fi­i­cei ei. Îi întâlnesc pri­vi­rea ma­mei și mi­mez că îmi șterg frun­tea, ca și cum aș spu­ne „Și eu?”

Fe­meia râde.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.