So­sul se­cret

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Bu­că­ta­rul de eli­tă Ha­ru­ta­ka Ta­ka­has­hi i-a fost uce­nic timp de un de­ce­niu ce­le­bru­lui ar­tist al sus­hi­u­lui Ji­ro Ono (din cu­nos­cu­tul do­cu­men­tar Ji­ro Dre­ams of Sus­hi) înain­te să-și des­chi­dă pro­pri­ul lo­cal cu stea Mi­che­lin, Ha­ru­ta­ka, în Gin­za. Cum se întâmplă cu mul­te din ce­le mai bu­ne lu­cruri din Tokyo, tre­bu­ie să știi un­de să cauți. Ha­ru­ta­ka se as­cun­de la eta­jul șa­se al unei clă­diri de bi­ro­uri obișnu­i­te. Cli­e­nții sunt sfă­tu­iți să nu se par­fu­me­ze. Far­fu­ri­i­le încep să vi­nă aproa­pe ime­diat du­pă ce te așe­zi la ma­să: an­ghi­lă de Atlan­tic, oto­ro (ton foar­te gras), to­bi­ko (icre). Îl ur­mă­rim pe bu­că­ta­rul numărul doi cum fe­lia­ză un pește de­li­cat cu sa­bia. Îl întreb pe Ta­ka­has­hi ca­re es­te se­cre­tul sus­hi­u­lui lui. Îmi spu­ne că el însuși cau­tă pește­le, fi­in­dcă es­te foar­te im­por­tant să gă­se­as­că cea mai bună ca­li­ta­te în piața Tsu­ki­ji. Dar ade­vă­ra­tul se­cret, spu­ne el, es­te „oțe­tul din orez”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.