Res­tau­ran­te cu gră­ta­re

National Geographic Traveller Romania - - Excursie De O Zi Montevideo -

In­trați în dez­ba­te­rea re­gi­o­na­lă „Ci­ne ser­vește cea mai bună frip­tu­ră?” de­gus­tând ofer­ta din Mon­te­vi­deo. Mi­ca

Par­ri­la­da La Pul­pe­ría e do­mi­na­tă de un gră­tar enorm și me­reu plină de lo­cal­nici ca­re sa­vu­re­a­ză car­nea de vi­tă, gă­ti­tă la ce­re­re. La Otra

Par­ril­la e ce­le­bră pen­tru cârnații fi­er­bi­nți. Mer­ca­do del Puer­to e plin cu res­tau­ran­te cu gră­ta­re; El Pa­len­que se re­mar­că prin an­tri­co­tul ze­mos (și car­to­fii pră­jiți).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.