Ci­u­dad Vi­e­ja

National Geographic Traveller Romania - - Excursie De O Zi Montevideo -

Stră­zi­le Orașu­lui Ve­chi pi­to­resc din Mon­te­vi­deo sunt măr­gi­ni­te de clă­diri art déco cu ca­fe­ne­le și ma­ga­zi­ne ar­ti­za­na­le. La Far­ma­cia fa­ce ca­fea într-o fos­tă far­ma­cie cu du­la­puri de sti­clă vin­ta­ge. La mi­cul Estre­cho, un lo­cal șic al că­rui bar lung se um­ple ra­pid la prânz, veți gă­si pește lo­cal pră­jit la ti­gaie și fi­let mig­non. La Pas­si­o­na­ria, fost co­nac de­venit ma­ga­zin de de­sig­ner, vin­de scu­luri din ce­le­bre­le fi­re tex­ti­le uru­guaye­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.