Ce mâncăm

National Geographic Traveller Romania - - Orase Inteligente Glasgow -

CLA­SIC ȘI EXOTIC

Ce­le mai „fi­er­bi­nți” res­tau­ran­te sunt gru­pa­te în Fin­ni­es­ton, dis­tric­tul la mo­dă de pe ma­lul râu­lui Cly­de, până nu de­mult sim­plu oraș-fan­to­mă pos­tin­dus­trial. Printre ce­le mai apre­cia­te des­ti­nații din „the Fin­nie strip” se nu­mă­ră The

Gan­net, Ox and Fin­ch și Crab­shakk. Glasgow are și mul­te lo­ca­luri ex­ce­len­te cu cur­ry; pro­ba­bil ce­le mai bu­ne sunt Shish Ma­hal și Mot­her India’s Ca­fé. Fast-food-ul ti­pic e fis­hand-chips în baie de ulei, de la Blue La­goon de pe Argy­le Stre­et, du­pă un spec­ta­col re­cent. Pre­fe­ra­bil cu o do­ză de Irn-Bru, bău­tu­ra ră­co­ri­toa­re cu aro­mă de por­to­ca­le ado­ra­tă de scoți­eni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.