Bar cu cru­di­tăți

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Tsu­ki­ji e încon­ju­ra­tă de ta­ra­be cu sus­hi. În ce­le 30 de mi­nu­te cât aștept să prind un loc la Dai­wa Sus­hi, aflu câte ce­va des­pre mult întârzia­ta mu­ta­re a pi­eței de pește într-o ha­lă mo­der­nă. Oda­tă așe­zat, întreb chel­ne­rul des­pre de­pla­sa­rea ini­men­tă, în timp ce îmi ser­vește bu­căți de arici de ma­re și pește. „Anul viitor”, mor­măie el. „Se­ri­os?” spun eu. Cea mai si­gu­ră es­ti­ma­re: ca­te­go­ric înain­te de Jo­cu­ri­le Olim­pi­ce de la Tokyo din 2020.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.