Da, acel bar

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Fil­mul So­fi­ei Cop­po­la Lost in Tran­sla­ti­on es­te po­ves­tea per­fec­tă des­pre o sin­gu­ră­ta­te anu­me pe ca­re o sim­ţi la Tokyo, o ano­ni­mi­ta­te splen­di­dă într-un oraș un­de oa­me­nii sunt înghe­su­i­ţi unii pes­te alţii. În film, Scar­lett Jo­han­sson își ur­me­a­ză par­te­ne­rul fo­to­graf la Tokyo și, în timp ce el lu­cre­a­ză, ră­tă­cește prin oraș până când îl cu­noaște pe Bill Mur­ray la New York Bar de la eta­jul 52 al ho­te­lu­lui Park Hyatt – un­de merg eu în se­a­ra asta. Pri­vind pe fe­re­as­tră pa­no­ra­ma in­cre­di­bi­lă a pei­sa­ju­lui aco­pe­rișu­ri­lor nes­fârși­te din Tokyo, văd și o du­zi­nă de tu­riști li­pi­ţi de iPho­ne-uri – ce­ea ce fa­ce fil­mul și mai de­suet. Oa­re per­so­na­jul lui Scar­lett l-ar mai fi întâlnit pe Bill da­că și-ar fi ali­nat sin­gu­ră­ta­tea cu un iPho­ne?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.