Ga­ta de lup­tă

National Geographic Traveller Romania - - Excursie Toscana -

Anghiari, un să­tuc fer­me­că­tor de pe un vârf de deal din Val­ti­be­ri­na, a fost lo­cul unei bă­tă­lii im­por­tan­te în 1440. Flo­re­nța a câști­gat, Mi­la­no a pi­er­dut, iar Le­o­nar­do da Vinci a înce­put o pic­tu­ră des­pre eveni­ment. Nu a ter­mi­nat-o, dar ne-au ră­mas schițe, pre­zen­ta­te într-o ex­po­ziție mo­der­nă, cu ecra­ne tac­ti­le, la Mu­seo del­la Bat­ta­glia e di Anghiari. Înce­peți vi­zi­ta în par­tea de jos a sa­tu­lui,

la Bu­sat­ti, un pro­du­că­tor de tex­ti­le de lux înfi­i­nțat în 1842. Apoi, ur­cați pe stră­zi­le întor­to­che­a­te, cu pri­ve­liști me­reu schim­bă­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.