Pa­ha­rul sus

National Geographic Traveller Romania - - Excursie Toscana -

Dealu­ri­le din Pelago, un­de se află no­ua dis­ti­le­rie de gin Pe­ter in Flo­ren­ce, sunt îmbră­ca­te în pini deși. Re­zer­vați o de­gus­ta­re în la­bo­ra­tor și veți pri­mi o le­cție ete­ri­că des­pre ce­le 14 plan­te tos­ca­ne din rețe­ta de gin. Pen­tru o su­mă su­pli­men­ta­ră, adău­gați o ma­să cu coc­ktai­luri asor­ta­te. Afa­ce­rea e con­du­să din Po­de­re Cas­tel­la­re Eco Re­sort, o des­ti­nație dis­cre­tă, în stil rus­tic-mo­dern, un­de pu­teți pe­tre­ce o noap­te înain­te să vă îndrep­tați spre Flo­re­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.