IRLANDA

Cu pei­sa­je ca­re nu la­să pe ni­meni in­di­fe­rent, Irlanda poa­te fi des­ti­nația per­fec­tă pen­tru cei ca­re iu­besc na­tu­ra și săl­bă­ti­cia afla­tă la doi pași de ci­vi­li­zație.

National Geographic Traveller Romania - - Sumar -

Dra­gos­te și săl­bă­ti­cie pe Wild Atlan­tic Way.

Text: Ro­xa­na Far­ca

Fo­to: Alex Far­ca

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.