PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO -

Mișca­rea este ese­nția­lă pentru să­nă­ta­te și te aju­tă să sca­pi de stres. Indi­fe­rent că mer­gi la sa­lă, faci jog­ging, yo­ga sau dan­se­zi, să ai în ve­de­re pro­te­ja­rea ar­ti­cu­lați­i­lor, iar pentru ace­as­ta te aju­tă un aport op­tim de co­la­gen. Dop­pel­herz® sys­tem Kol­la­gen 11.000 Plus este exact ce ai ne­voie. Aces­ta asi­gu­ră cea mai ma­re do­ză de hi­dro­li­zat de co­la­gen (11 g), sub for­mă de so­luție ora­lă, con­diți­o­na­tă în fla­coa­ne uni­do­ză, ușor de ad­mi­nis­trat, cu gust de fruc­te de pă­du­re. Acest pro­dus este re­co­man­dat per­soa­ne­lor ca­re pun pre­si­u­ne spo­ri­tă pe ar­ti­cu­lații, se re­fac du­pă trau­ma­tis­me os­teo-ar­ti­cu­la­re, per­soa­ne­lor în vârstă, spor­ti­vi­lor.

De­ta­lii și in­for­ma­ţii pe: www.dop­pel­herz.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.