Fi­e­rul de căl­cat

Practic Idei - - BRICOLĂM - @ Ma­ria Io­sip, Ga­lați

Un fi­er de căl­cat de tal­pa că­ru­ia se prin­se­se un ma­te­rial su­pra­e­las­tic l-am cu­rățat așa: am pus oțet pe o cârpă mai re­zis­ten­tă și bi­car­bo­nat, apoi cu mișcări cir­cu­la­re am fre­cat câte puțin până când tal­pa fi­e­ru­lui de căl­cat a de­venit cu­ra­tă. Într-o oa­lă pe ca­re se ar­se­se lap­te­le am pus clor și am lă­sat-o așa pe bal­con o noap­te. A do­ua zi am arun­cat co­nți­nu­tul, am fre­cat cu de­ter­gent de va­se și bi­car­bo­nat și am opă­rit-o în mai mul­te ape. La fi­nal e ca no­uă! Tot așa, da­că avem o oa­lă sau o cra­tiță mai îngăl­be­ni­tă pu­tem pu­ne clor și apă, fi­er­bem și apoi fre­căm bi­ne cu de­ter­gent de va­se și opă­rim cu apă clo­co­ti­tă să înde­păr­tăm ur­me­le de clor. Ate­nție, se apli­că me­to­da doar la va­se­le emai­la­te, nu la ce­le de inox sau alu­mi­niu! Nu­mai bi­ne!

Tal­pa fi­e­ru­lui de căl­cat se mai cu­răță cu ziar umed îmbi­bat în sa­re sau cu oțet alb încăl­zit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.