De­zin­fec­tez cu var

Practic Idei - - BRICOLĂM - ✍ Te­re­za Fi­lip, Ba­cău

Va­rul să nu lip­se­as­că din ni­cio gos­po­dă­rie, un vas cu var păs­trat în piv­niță va fi de fo­los ca de­zin­fec­tant sub for­mă de lap­te de var, apă de var și, în une­le ca­zuri, chiar praf. Se vă­ru­i­esc ca­me­re­le de lo­cu­it, bu­că­tă­ria, că­ma­ra, clo­se­te­le, co­tețe­le pă­să­ri­lor, gar­du­ri­le ani­ma­le­lor; așa se omoa­ră mi­cro­bii. Lă­zi­le de gu­noi se stro­pesc și ele. Va­rul e bun pentru înde­păr­ta­rea fur­ni­ci­lor și gânda­ci­lor de pe po­mi. Pri­mă­va­ra se cu­răță bu­toai­e­le de mu­ră­turi, se lim­pe­zesc pu­ti­ni­le, to­că­toa­re­le de lemn. Se stro­pește cur­tea, se dau gar­du­ri­le cu lap­te de var.

Și ce­nușa este un pu­ter­nic de­zin­fec­tant, fie sub for­mă de praf, fie de leșie. Se păs­tre­a­ză cer­nu­tă în vas aco­pe­rit, ți­nut în loc us­cat. Vă do­resc să fiți buni, fe­ri­ciți și in­spi­rați!

În fi­e­ca­re pri­mă­va­ră dau cu var tul­pi­na co­pa­ci­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.