Zam­bi­le gin­gașe

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - ✍ Gi­na Vlad, Izvo­ru-Dul­ce, com. Me­rei, jud. Bu­zău

Le-am plan­tat toam­na târziu. Am fo­lo­sit ghi­ve­ce mici, în ca­re am pus la ba­ză câte­va pi­e­tri­ce­le pentru dre­naj, apoi pă­mânt de la pă­du­re ames­te­cat cu mra­niță. Nu fo­lo­sesc ni­sip pentru că aces­ta întă­rește ames­te­cul. Pă­mântul tre­bu­ie să fie cât mai afânat. Bul­bul se aco­pe­ră cu pă­mânt de trei ori cât înă­lți­mea lui (cir­ca 12-15 cm). Ghi­ve­ce­le le așez în ve­ran­da ca­sei. Între ge­a­muri, zam­bi­le­le se dez­vol­tă ar­mo­ni­os pentru că le pla­ce un loc înso­rit ori cu se­mi­um­bră. Nu fo­lo­sesc apă de la rețea de­oa­re­ce co­nți­ne clor. Le ud mo­de­rat nu­mai cu apă de ploaie, la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei. Vă do­resc nu­mai bi­ne și flori fru­moa­se la fe­res­tre și în grădină!

La plan­ta­rea în ghi­veci se la­să 5-10 cm între bul­bi, iar în grădină dis­ta­nța din­tre ei ajun­ge la 15 cm. Du­pă plan­ta­re se ta­se­a­ză so­lul și se udă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.