Mai mult de­cât mă­rțișoa­re

Practic Idei - - SUMAR - @ Ca­me­lia Cal­ma, Reșița, jud. Ca­raș-Se­ve­rin

M-am gândit să fac mă­rțișoa­re ce pot fi pur­ta­te și cu alte oca­zii, de ace­ea le-am dat for­mă de broșe. Une­le din­tre ele pot fi pur­ta­te și ca pa­pi­on, caz în ca­re pot con­feri ele­ga­nță ori­că­rei ți­nu­te, alte­le pot fi pur­ta­te ca broșe atașa­te la eșar­fe, ro­chii, adu­când un plus de fru­mu­sețe. Si­gur că nu am ui­tat nici fe­tițe­le, niște dom­nișoa­re în de­veni­re. Pentru ele am cre­at broșe po­tri­vi­te vârstei, ce pot fi pur­ta­te și ca agra­fe de păr. Am cu­sut niște să­cu­leți dră­gă­lași în ca­re am pus mă­rțișoa­re­le ală­turi de eti­che­ta pa­gi­nii me­le de Fa­ce­book, Han­dma­de For The So­ul by Ca­me­lia. Am încer­cat, și sper că am și reușit, să cre­ez lu­cruri fru­moa­se, dar și uti­le mai mult timp. Vă atașez câte­va po­ze ca­re pot spu­ne mai mult de­cât am reușit eu să ex­prim în cu­vin­te. Vă do­resc o pri­mă­va­ră fru­moa­să, cu soa­re în su­flet și în pri­viri!

Am cre­at mă­rțișoa­re ca­re se pot pur­ta cu di­ver­se oca­zii, fie sub for­mă de broșă, fie sub for­mă de pa­pi­on, fie sub for­mă de agra­fe de păr (ce­le pentru fe­tițe).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.