Dra­gii mei,

Practic Idei - - BRICOLĂM -

Cred că v-aș pu­tea scrie mii de scri­sori, aș împăr­tăși cu voi fi­e­ca­re cli­pă de fe­ri­ci­re și împli­ni­re din viața și fa­mi­lia mea. Avem o re­lație ba­za­tă pe iu­bi­re, înțe­le­ge­re, res­pect. Am ales să stau aca­să cu cei doi co­pii ai mei, Re­bec­ca și Pa­trick , încă mi­cuți, ca să pot să îi cresc cât mai co­rect, să­nă­tos, să le ofer tot tim­pul meu, lu­cru ca­re se ve­de și de ca­re sunt mândră. Scriu câte­va sfa­turi, pentru cei ca­re se pri­cep să lu­cre­ze în lemn.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.