Dra­gă redacție,

Practic Idei - - BRICOLĂM -

Atât la casă, cât și la bloc tre­bu­ie să păs­trăm cu­rățe­nia și or­di­nea. Pentru me­nți­ne­rea să­nă­tății tu­tu­ror ce­lor din casă, gos­po­di­na tre­bu­ie să-și dea si­li­nța pentru or­di­ne. Pri­me­ni­rea și de­zin­fe­cția pe­ri­o­di­că a lo­cu­i­nței sunt im­por­tan­te, dar ce­le de pri­mă­va­ră sunt ese­nția­le. Și se pot fa­ce cu var și ce­nușă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.