Dra­ge­le me­le,

Practic Idei - - POȘTA REDACȚIEI - ✍ Da­na Chi­can, Con­sta­nța

Ci­tesc cu drag re­vis­ta Practic Idei, dar din anu­mi­te mo­ti­ve de să­nă­ta­te nu par­ti­cip la con­cur­suri. Ori­cum, mă abo­nez cu plă­ce­re la ace­as­tă pu­bli­cație, o răs­foi­esc și mai învăț câte ce­va. Sunt atât de mul­te lu­cruri in­te­re­san­te tri­mi­se de ci­ti­tori! Îi fe­li­cit pe co­res­pon­de­nții mi­nu­na­tei re­vis­te și vă fe­li­cit și pe voi, toți cei din redacție, pentru re­a­li­za­rea ei.

La mu­lți ani pentru ani­ver­sa­rea ce­lor 18 ani prac­tici și rod­nici!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.