Dra­gă redacție,

Practic Idei - - POȘTA REDACȚIEI - ✍ Ta­sia Ru­su, loc. Mo­goșești, jud. Iași

Cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a 18 pri­mă­veri, urez re­vis­tei Practic Idei mu­lți ani și ce­lor din redacție, o pri­mă­va­ră veșni­că, spre a ne încânta în con­ti­nua­re. Sper ca tot mai mu­lți ci­ti­tori să vă scrie des­pre ce­ea ce îi pa­si­o­nea­ză, des­pre proi­ec­te­le lor le­ga­te de ame­na­jă­ri­le in­te­ri­oa­re, îngri­ji­rea plan­te­lor sau a ani­ma­le­lor. Noi ne ba­zăm pe sfa­tu­ri­le pe ca­re le gă­sim în pa­gi­ni­le re­vis­tei și sun­tem bu­cu­roși să fa­cem par­te din ma­rea fa­mi­lie Prac­ti­că. Înge­rii să vă ocro­te­as­că!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.