Prac­tic Idei, ori­un­de ai fi

Practic Idei - - SUMAR -

Es­te de­par­te chi­oșcul de zia­re ori te afli în străi­nă­ta­te, dar vrei re­vis­ta ta fa­vo­ri­tă? O gă­sești în for­mat di­gi­tal pe http://www.mag­zter.com/RO/Bur­daRo­ma­nia/Prac­tic-idei/Ho­me/ un­de ai de ales între a plă­ti prețul pe o ediție sau pen­tru un abo­na­ment. Fii la cu­rent cu toa­te in­for­mați­i­le des­pre bri­co­la­je, re­no­vări, flori, să­nă­ta­te ori va­ca­nțe, cu un sin­gur clic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.