Noi vi­nuri spumante Zarea

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO -

Di­mi­neți­le târzii de we­e­kend, bu­cu­ria unei me­se cu cei dra­gi, sen­ti­men­tul de re­la­xa­re du­pă o zi pli­nă... Ori­ce mo­ment al vi­eții me­ri­tă sa­vu­rat și trăit la ma­xi­mum. Zarea te pro­voa­că să te bu­curi în fi­e­ca­re zi de gust, de sen­zația efer­ves­cen­tă și ră­co­roa­să a unui vin proas­păt, nu nu­mai cu oca­zia săr­bă­to­ri­lor, ani­ver­să­ri­lor sau a mo­men­te­lor spe­cia­le. Ră­co­rește-te cu stil, ori­când, dar nu ori­cum, ci cu vi­nuri aro­ma­te din co­le­cția I Love, obți­nu­te din soi­uri sau cu­pa­je spe­cia­le, re­a­li­za­te prin teh­no­lo­gii de­o­se­bi­te, în am­ba­la­je smart casual! Tă­mâi­oa­să Ro­mâneas­că și Mus­cat Ro­sé, ce­le do­uă sor­ti­men­te din ace­as­tă co­le­cție, sunt vi­nuri spumante de înal­tă ca­li­ta­te, re­a­li­za­te prin Me­to­da Asti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.