Știai că...

Practic Idei - - IUNIE -

... pe 24 iu­nie es­te Zi­ua Uni­ver­sa­lă a Iei? Săr­bă­toa­rea iei a fost iniția­tă de co­mu­ni­ta­tea „La Blo­u­se Ro­u­mai­ne” în 2013 și es­te ce­le­bra­tă de Sânzi­e­ne (sau Dră­gai­că). În noap­tea de 23 spre 24 iu­nie, po­tri­vit tra­diți­ei po­pu­la­re, ce­ru­ri­le se des­chid, iar Sânzi­e­ne­le dan­se­a­ză, cântă, plu­tesc în aer și împart rod hol­de­lor, ne­ves­te­lor, ani­ma­le­lor. Fe­te­le adu­nă flori de sânzi­e­ne, împle­tesc co­ro­nițe. Acum se cu­leg plantele de le­ac, se fac fo­curi de pu­ri­fi­ca­re și far­me­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.