Ori­ga­mi, hârtia ca­re prin­de viață în mii de forme

Practic Idei - - SFATURI & INFO -

Când au­zi cu­vântul ori­ga­mi, te gândești in­stan­ta­neu la hârtie îndoi­tă și la proi­ec­te per­fec­te pen­tru gră­di­niță și școa­la pri­ma­ră. Dar, ori­cât de sim­ple par aces­te proi­ec­te, nu sunt doar pen­tru cei mici, fi­in­dcă din hârtie iau naște­re ca prin ma­gie forme com­ple­xe, ca­re se pot in­te­gra în de­co­rul unei ca­me­re de ti­ne­ret (sus­pen­da­te de lam­pă), al unei gră­di­nițe (se fac mul­te animale, flori, avi­oa­ne), al unei nu­nți (cu­ti­uțe pen­tru măr­tu­rii, de­co­rați­uni de ma­să și chiar bu­che­tul mi­re­sei). Gă­sești proi­ec­te pas cu pas pe http://ori­ga­mi­tu­to­rials.com, http://www. ori­ga­mi-in­struc­ti­ons.com, https://www. ori­ga­mi­way.com/ori­ga­mi-tu­to­rial.shtml. Învață fi­gu­ri­le de ba­ză împreu­nă cu cei mici; co­pi­ii ado­ră să-și con­fe­cți­o­ne­ze ju­că­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.