Ma­te­ria­le fo­lo­si­te

Practic Idei - - IDEI DE AFACERI -

Hârtia cre­po­na­tă pe ca­re o fo­lo­sesc es­te una des­tul de ușor de mo­de­lat în mâini, în sen­sul că se mu­le­a­ză ușor în mo­men­tul în ca­re tre­bu­ie să cre­ez pe­ta­le­le; dau for­ma din foar­fe­că, le ru­lez în mână, pen­tru a crea o formă ro­tun­ji­tă cât de cât și apoi, cu puțin ara­cet, le li­pesc pe­ta­lă cu pe­ta­lă în ju­rul unei sârmu­lițe (ușor de înfipt în po­lis­ti­re­nul din ghi­veci). Tai o bu­ca­tă de po­lis­ti­ren și o pun în ghi­ve­ce, cu­ti­uțe cât mai fru­moa­se, de di­fe­ri­te forme.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.