Ate­nție la iri­ga­re:

Practic Idei - - SPECIALIST -

✔Smo­chi­nul, în ge­ne­ral, su­por­tă se­ce­ta, dar nu de du­ra­tă și nu în pe­ri­oa­da de crește­re ve­ge­ta­ti­vă și de for­ma­re a fruc­te­lor. ✔Re­col­te­le bo­ga­te se obțin la un re­gim hi­dric anual de 600-700 mm apă, re­gim asi­gu­rat din pre­ci­pi­tații și/sau prin iri­ga­re. ✔Ex­ce­sul de umi­di­ta­te în sol și aer are ca efect cră­pa­rea fruc­te­lor, în timp ce inun­dați­i­le pot cau­za moar­tea plan­te­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.