CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Po­tri­vit Fo­ru­mu­lui Ju­de­că­to­ri­lor din Ro­mânia, CSM ar tre­bui să con­ti­nue să își con­so­li­de­ze ac­ti­vi­ta­tea de apă­ra­re a re­pu­ta­ţi­ei magistraturii, nu să asis­te pa­siv la de­cre­di­bi­li­za­rea aces­teia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.