Bu­che­te­le de nun­tă, des­pre la Mor­mântul Ostașu­lui Ne­cu­nos­cut

Romania Libera - Friday Edition - - Reportaj -

A do­ua zi di­mi­nea­ţă, du­pă o nun­tă de po­mi­nă, pe 1 octom­brie, când fri­gul us­tu­ră­tor de mun­te te go­nea de pe stră­zi în ca­se, ca­fe­ne­le sau, du­pă caz, la ser­vi­ciu, proas­pe­ţii miri, înso­ţi­ţi de pă­rin­ţii fru­moa­sei prin­ţe­se, de­pu­neau do­uă mari bu­che­te de flori al­be, bu­che­te­le de nun­tă – amă­nunt ine­dit și ști­ut doar de apro­pia­ţi –, la Mor­mântul Ostașu­lui Ne­cu­nos­cut din Ci­mi­ti­rul Eroi­lor Ma­re­lui Răz­boi, din Si­naia.

A do­ua zi, cei doi so­ţi s-au aflat la Cur­tea de Argeș, adu­când un oma­giu și re­cu­le­gându-se, în ne­cro­po­la re­ga­lă, la mor­min­te­le re­gi­lor și re­gi­ne­lor Ro­mâni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.