Inspi­ră-te de la EL!

Romania Libera - Friday Edition - - Lifestyle - Dia­na Mol­do­ve­a­nu Fas­hi­on lo­ver & sty­le ad­dict

Gar­de­ro­ba unei fe­mei es­te ne­li­mi­ta­tă, să re­cu­noaștem. Nu ai ni­ci­o­da­tă su­fi­ci­en­te ro­chii/că­măși/bi­ju­te­rii/ge­nți etc. Și to­tuși, de câte ori nu ai stat în fața oglin­zii di­mi­neața fi­ind con­vin­să că nu ai cu ce să te îmbraci? Așa că de da­ta asta îți pro­pun să ex­tin­dem cău­tă­ri­le la… par­tea lui de du­lap.

Cea mai la înde­mână so­luție es­te că­mașa băr­bă­te­as­că. Se poar­tă over­si­zed, așa că de ce nu? Cau­tă că­măși cu o croia­lă dre­ap­tă, ce­le slim fit se vor așe­za ai­u­rea în acest caz. Poar­tă-le cu un bo­dy sen­zual pe de­de­subt și ac­ce­so­ri­ze­a­ză-le cu broșe, eșar­fe căl­du­roa­se și brățări. Adau­gă un je­ans ușor zdre­nțu­it sau chiar un pan­ta­lon o ce. Și pen­tru ca look-ul să fie com­plet, adau­gă o bor­se­tă cu un de­ta­liu spe­cial, cum ar fi ce­le de la Ly­ria, ca­re sunt pic­ta­te ma­nual. Da­că pre­feri sti­lul mi­ni­ma­list, mas­cu­lin, o va­rian­tă bu­nă es­te ge­an­ta de la Don-Men.

Cris­ti­na Cândea, fas­hi­on blog­ger, la Mi­la­no Fas­hi­on We­ek Cos­tum Omra, pan­to­fi Ly­ria, ge­an­tă Iut­ta

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.