DACIAN CIOLOȘ

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Fos­tul pre­mi­er, ca­re a anun­ţat că se pre­gă­tește să can­di­de­ze la pre­zi­den­ţia­le, a fost in­vi­tat de o vânză­toa­re să ple­ce din­tr-un ma­ga­zin du­pă ce ace­as­ta i-a spus cum cre­de că sunt tra­ta­ţi ro­mânii aca­să la ei de între­a­ga cla­să po­li­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.