Romania Libera

PRE­MI­E­RĂ Step­ha­nie Frap­part ar­bi­tre­a­ză în Li­gă

-

Fran­ţu­zoai­ca Step­ha­nie Frap­part va con­du­ce la cen­tru par­ti­da din­tre Ju­ven­tus To­ri­no și Di­na­mo Ki­ev, de­venind ast­fel pri­ma fe­meie ar­bi­tru ca­re flu­i­e­ră un meci din Liga Cam­pi­o­ni­lor.

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania