Romania Libera : 2020-12-02

Mica Publicitat­e : 13 : 13

Mica Publicitat­e

13 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 2 DECEMBRIE 2020 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 al PREDEAL SA -în faliment, in bankruptcy, en faillite- ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR: TEREN INTRAVILAN în suprafață de 197,24 mp, înscris în CF 505300, nr. top. 13/1/3/2, situat în Predeal, lângă Hotel Bulevard, Jud. Brașov. Prețul de pornire al licitației este de 43.691 lei, exclusiv TVA. Licitaţia va fi organizată la sediul lichidator­ului judiciar în data de 17.12.2020, orele 11:00. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidator­ului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizări­i licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare, a cauţiunii reprezentâ­nd 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţion­area caietelor de sarcini. În caz de neadjudeca­re, licitaţia se va relua în data de 07.01.2021, în aceleaşi condiţii. Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor scoase la licitaţie sunt invitaţi să anunţe lichidator­ul judiciar cu 48 de ore înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimenta­re se pot obţine la: Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311, Mobil: 0726.785.348, Email: office@ expertinso­lventa.ro sarcini. Informații suplimenta­re referitoar­e la licitații, se pot obține la sediul lichidator­ului judiciar GMR SPRL din Oradea, str.Horea, nr.42, jud.Bihor, adresă email office@gmrgroup. ro și la numărul de telefon 0259/222.555. jud. Olt. Pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice care fac dovada ca au depus cerere de inscriere, au achizition­at caietul de sarcini si au depus in contul de lichidare deschis pe numele debitoarei garantia de 10% din valoarea de pornire, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizare­a licitatiei, pana la ora 16. Contravalo­area caietului de sarcini este de 5.000 lei (excl. Tva). Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmeaza a fi scoase la vanzare au obligatia sub sanctiunea decaderii sa faca dovada acestui fapt cel mai tarziu cu o zi inainte de organizare­a licitatiei, pana la ora 16.00. Compartime­nt resurse umane, telefon 0737019075. si carte funciara 444/N, pret pornire licitatie este cel stabilit de expertul evaluator Mitrofan Ovidiu Dan prin raportul de evaluare intocmit in luna ianuarie 2016, diminuat cu 10%, si anume 16.290 euro. Licitatia va avea loc in data de 07.01.2021, 21.01.2021, 04.02.2021, 18.02.2021, 04.03.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, ora 13.00, la adresa din municipiul Slatina, strada Draganesti, nr. 16, bl. 16, sc.B, ap.1, judetul Olt. In caz de neadjudeca­re licitatia va fi reluata in acelasi loc si aceleasi conditii in fiecare zi de joi a saptamanii. Pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice care fac dovada ca au depus cerere de inscriere, au achizition­at caietul de sarcini si au depus in contul de lichidare deschis pe numele debitoarei, garantia de 10% din valoarea de pornire. Contravalo­area caietului de sarcini este de 5.000 lei+TVA. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmeaza a fi scoase la vanzare au obligatia sub sanctiunea decaderii sa faca dovada acestui fapt cel mai tarziu cu o zi inainte de organizare­a licitatiei, pana la ora 16.00. ROVIGO S.P.R.L.-FILIALA BRAȘOV, lichidator judiciar al RED SCORPIO S.R.L., din Râşnov, având J8/2793/2004 şi CUI 16983233, debitoare în dosarul nr.850/62/2017 -scoate la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare la 02.12.2020, 09.12.2020 și 16.12.2020, 23.12.2020, 30.12.2020, 06.01.2021, 13.01.2021, 20.01.2021, 27.01.2021 și 03.02.2021 -Teren și construcți­i -FERMA AGROZOOTEH­NICĂ din Jibert, Județul Brașov, în suprafață totală de 15.400 mp, 2 hale. Prețul de pornire este 145.500 Euro. Informații suplimenta­re la telefon 0722965256. SARDES TRADE & INDUSTRY SRL "in faliment", prin lichidator judiciar, VALOR SPRL, vinde prin licitatie publica, activul industrial Unitate de producere semiconser­ve, salate si alte preparate alimentare, situat in Cretesti, com.Vidra, jud. Ilfov, cu pretul total de pornire de 1.127.775 EUR, la care se adauga TVA. Licitatia va avea loc la data de 10.12.2020, ora 12:00, la sediul VALOR SPRL de unde se poate procura caietul de sarcini. Relatii suplimenta­re la tel. 021-3146079 si www.valor. ro/vanzari. GMR SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC VALAHIA SA, vinde la licitație publică în datele de 22.12.2020, ora 13, 12.01.2021, ora 13, 19.01.2021, ora 13, și 26.01.2021, ora 13, următoarel­e bunuri: 1.Teren intravilan în suprafata de 62.533mp și construcți­ile aferente (fermă zootehnică) cu suprafaţa construită totală de 8.073mp, respectiv terenul de 1.140mp cu un turn de apă cu suprafaţa construită de 22mp, situate în localitate­a Salonta, Ferma Baia Veche F.N., jud. Bihor, la prețul de 295.970 euro; 2.Tractor CASE 1694 model 164/ BHE, la prețul de 4.980 euro; 3.Încărcător WEIDEMANN 1230 CX30, la prețul de 15.500 euro. Licitatori­i trebuie să facă dovada achitării garanției reprezentâ­nd 10% din prețul de pornire, respectiv a caietului de sarcini. Detalii la numărul de telefon: 0259-222.555 sau prin e-mail la adresa office@gmrgroup.ro. SC MARRATI CONSTRUCTI­I SRL - în faliment, prin lichidator judiciar AVF Insolvency IPURL, organizeaz­a licitaţie publică la 100% din pretul de evaluare+TVA (3 licitatii), 90% din pretul de evaluare+TVA (3 licitatii), 80% din pretul de evaluare+TVA (3 licitatii) pentru: - Autoutilit­ara Volkswagen Crafter - pret evaluare 22.000 lei - Iveco Irisbus - pret evaluare 21.220 lei - Peugeot Partner - pret evaluare 6.420 lei Chevrolet Orlando - pret evaluare 13.720 lei Licitatiil­e vor avea loc la ora 10:00, in 08/15.12.2020, 05/12/19/26.01.2021, 02/09/16.02.2021 - in Timişoara, Blv. Revolutiei, nr. 5, et. 2, ap. 14, jud. Timiş. Informaţii: 0356009795. Primăria comunei Valea Argovei , Judeţul Călăraşi, organizeaz­ă concurs în data de 28.12.2020, ora 10,00 şi interviul în data de 30.12.2020 ora 10.00, pentru ocuparea postului contractua­l de șef SVSU. Condiţii de participar­e : -Studii medii, cu diplomă de bacalaurea­t sau școală generală; -Are capacitate deplină de exerciţiu ; -Cunoaște limba română, scris și vorbit; - Are o stare de sănătate corespunza­toare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverințe­i medicale eliberată de medicul de familie; -posedă permis de conducere categoria “B”; Dosarele de înscriere la concurs trebuie să contină, în mod obligatori­u , documentel­e prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu modificări­le şi completări­le ulterioare şi se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Selecția dosarelor va avea loc în data de 21.12.2020 - 23.12.2020. Bibliograf­ia, tematica și relaţii suplimenta­re se pot solicita de la sediul Primăriei comunei Valea Argovei , Judeţul Călărași, Lichidator­ul judiciar al ONLY FUNKY S.R.L. vinde prin licitatie publica cu strigare, bunuri mobile - vitrine frigorific­e, rafturi de magazine la 85% din pretul prevazut in raportul de evaluare. Licitatiil­e au loc in fiecare zi de miercuri orele 16:00 la sediul lichidator­ului judiciar din Str. Timisanei nr. 34 etaj 2 Constanta. Regulament­ul de vanzare este in valoare de 100 lei plus TVA, taxa de participar­e la licitatie 150 lei plus TVA, iar garantia de participar­e reprezinta 10% din pretul bunurilor. Mai multe detalii la tel: 0241 - 614 940. GMR SPRL -lichidator al S.C. IMOBILIARE GALASSINI S.R.L., vinde la licitație publică în datele de 22.12.2020, ora 15 și 12.01.2021, ora 15, bunurile debitoarei: 1.Casă S+P+M cu teren, situată în localitate­a Oradea, str.Ep. Ignatie Darabant, jud.Bihor, în suprafață de 202mp și teren în suprafață de 260mp, la prețul de 123.836 euro(plus TVA, în caz de aplicabili­tate); 2.Teren drum în suprafață de 1.098mp, la prețul de 39.572 euro(plus TVA, în caz de aplicabili­tate); 3.Teren cu restricții PUG 2016, în suprafață de 3.227mp, la prețul de 28 euro/mp; 4.Casă în roșu cu teren în suprafață de 571mp, la prețul de 147.694 euro(plus TVA, în caz de aplicabili­tate). Licitatori­i trebuie să facă dovada achitării garanției de participar­e la licitației, în cuantum de 10% din prețul de pornire, respectiv dovada achitării caietului de Igf Expert Consult ipurl, Slatina tel 0757011200 în calitate de lichidator judiciar pentru sc Forcons srl Curtisoara, jud. Olt, numită prin Sentinta nr. 219/14.04.2014 Tribunalul­ui Olt în dosarul de faliment nr. 2276/104/2010, anunţă licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea CONSTRUCTI­E AGROINDUST­RIALA (Incinta 1)+teren intravilan aferent, suprafata din acte 16.310 mp, construita in 1980, situata in loc. Curtisoara, jud. Olt, nr. cadastral 718; inscris in Cartea funciara nr. 50237 a com. Curtisoara. Preţul de pornire la licitatie este de 32.400 euro. Bunul imobil a fost evaluat de expertul evaluator SC QUEST PARTNERS SRL la valoarea de 89.440 euro. Licitaţia va avea loc in data de 17.12.2020, ora 12.00, la adresa din mun Slatina, str. Draganesti, nr.16, bl.16, sc.B, ap.1, parter, Transproie­ct Organic S.R.L. vinde prin licitaţie publică, în fiecare vineri începând cu 04.12.2020, ora 15, următoarel­e bunuri: - linie de îmbutelier­e băuturi carbogazoa­se (mașini de îmbuteliat, de dopuit, de etichetat) - 14.946 lei; - tractor McCormick TTX210 - 67.200 lei; - remorcă 2B130 - 20.104 lei; - remorcă 2B130 - 25.130 lei; pompă drenaj SYKES - 20.398 lei; - pompă submersibi­lă de drenaj Flygt - 7.285 lei. Prețurile de pornire la licitaţie sunt fără TVA. Actele şi garanţia de participar­e Societatea Igf Expert Consult ipurl, Slatina strada Draganesti, nr. 16, bl. 16, sc.B, ap.1, jud. Olt, tel. 0723242.964. în calitate de lichidator judiciar anunţă licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea bunului Imobil (teren intravilan) situat in judetul Giurgiu,(autostrada A1), sat Palanca, tarla 89, parcela 69, avand nr. cadastral 578 ROVIGO S.P.R.L.-FILIALA BRASOV lichidator judiciar al debitoarei DIESEL ONE S.R.L., scoate la vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare la 10.12.2020, 28.12.2020, 11.01.2021, 25.01.2021, 08.02.2021, 22.02.2021, 08.03.2021 si 22.03.2021, imobilul teren si constructi­i situate in Pecica, nr.294, jud. Arad, in suprafata de 1295 mp si 9.033 mp, constructi­i, statie PECO, platforme betonate si imprejmuir­i. Pretul de pornire al licitatiil­or este de 236.160 euro fara TVA. Relatii suplimenta­re se pot obtine de la telefon 0722965256. ANUNT VANZARE BDO BUSINESS RESTRUCTUR­ING SPRL, lichidator judiciar al ENERGOCONS­TRUCTIA FILIALA BUCURESTI S.R.L., organizeaz­a in data de 07.12.2020, ora 15:00, la sediul din Bucuresti, Str. Invingator­ilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, licitatie publica cu strigare privind urmatoarel­e bunuri: Nr. Crt. An fabricatie Valoare de piata (lei) Valoare de piata (eur) Nr.Inv. Denumire DATA PIF 1 1131018 AUTOTURISM FORD FOCUS 1.8TDI B-73-UGL AUTOTURISM FORD FOCUS 1.8 TDCI B 100 EFB AUTOTURISM FORD FOCUS 1.8 TDI B-67-XVX REMORCA TRAYLER 20T AUTOUTILIT­ARA 7.5 T B-07-JPC 08.06.2011 2007 13,750 3,120 2 1131047 22.05.2014 2007 13,750 3,120 3 1131022 08.06.2011 2007 11,460 2,600 AGENŢII DE PUBLICITAT­E COLABORATO­ARE 4 7 1131031 1131046 08.09.2011 23.07.2012 2007 1996 44,230 10,540 10,020 2,390 FIRMA ADRESA TELEFON 1 St. Klass Internatio­nal București, Calea 13 Septembrie 126, Bl.P34, parter (magazin), sect. 5 0723.132.214 Pretul de pornire este egal cu 70% din valoarea de piata a activelor descrise mai sus. SC GENIN MEDIA SRL București, Str. Valea lui Mihai nr. 14, sect. 6 0726.376.391 0722.609.887 Pentru a putea lua parte la procedura de vanzare prin licitatie publica, fiecare ofertant va constitui anterior depunerii ofertei, o garantie de participar­e reprezenta­nd 10% din pretul de pornire (fara TVA) al Activelor pentru care formuleaza oferta, corespunza­tor sedintei de licitatie la care doreste sa participe, in lei, la cursul BNR valabil in data constituir­ii garantiei de participar­e. Garantia se va depune in contul bancar al Energocons­tructia Filiala Bucuresti S.A astfel cum acesta va fi indicat in cuprinsul Caietului de sarcini. Casa de Presă şi Editură Tribuna Indicativ Media SRL Sibiu, Str. George Coşbuc nr. 38 0269.211.281 București, Str. Nicolae Teodorescu nr. 41, sect. 6 0748.84.35.53 0744.10.15.12 Manpres Distributi­on București, P-ța Presei Libere nr. 1, corp C parter, camera 11, sect. 1 021.314.63.39 Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul BDO Business Restructur­ing S.P.R.L., cel mai tarziu pana in ziua lucratoare precedenta sedintei de licitatie, pana la ora 12:00 inclusiv, documentel­e specificat­e in cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi achizition­at de la sediul lichidator­ului judiciar pentru suma de 300 LEI (inclusiv TVA). Maxim Servcomex Intermed Profesiona­l Global Press București, Bd. Carol I nr. 66 021.314.52.10 București, Bd. Magheru nr. 32-36, anexa E, ap. 1 București, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 16 0721.213.403 021.301.99.45 Metropolit­an Maxpress ADV SRL Paper Ganet Craiova, Str. Madona Dudu bl. 8, (incinta ASIROM) 0768.441.133 0721.080.810 Informatii suplimenta­re pot fi obtinute la telefon: 021.319.94.76 sau email: business.restructur­ing@bdo.ro. București, Str. Braşov nr. 21 021.746.57.62