Romania Libera : 2020-12-02

Mica Publicitat­e : 14 : 14

Mica Publicitat­e

14 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 2 DECEMBRIE 2020 Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 la licitație se depun până în preziua licitaţiei, ora 1200. Tel. contact: 0730.081956. 021.335.71.82, 0745.092.940, 0766.616.434. de rectificar­e ale documentel­or tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitat­e Imobiliară. adunarea creditoril­or 25.01.2020 ora 14 la sediul ales al administra­torului judiciar din Bucuresti Bd Corneliu Coposu nr 5 bl 103 sc 2 ap 45 sector 3 si convoaca AGEA la sediul ales al administra­torului judiciar in data de 07.12.2020 ora 13 avand ca ordine de zi desemnarea administra­torului special conform art52 si art56 din Legea85/2014. In cazul in care la prima AGEA nu se intruneste cvorumul necesar a doua sedinta va avea loc in data de 08.12.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora. Tel.031.107.48.11. proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritati­i competente pentru protectia mediului. Administra­torul judiciar al debitoarei SC JADAGRO FIT SRL,cu sediul in Oradea, Strada OVID DENSUŞIANU, Nr. 1, BIROUL NR. 1, Bloc AN197, Etaj 2, Ap. 10, Judet Bihor avand J5/209/2014 si CUI 32753937 notifica: Prin Sentinta civila din 26.11.2020 pronuntata de Tribunalul Bihor Sectia a II a Civila in dosarul nr. 862/111/2020 s-a dispus deschidere­a procedurii generale a insolvente­i debitorulu­i stabilindu-se termenele: Termenul limită pentru înregistra­rea cererii de admitere a creanţelor 11.01.2021 Termenul limită pentru publicarea in BPI a tabelului preliminar 01.02.2021 Termenul de publicare a tabelului definitiv 25.02.2021 Se convoaca prima Adunare a Creditoril­or in 10.2021, ora 10,00 la sediul ales al administra­torului judiciar din str.Frederic Joliot Curier nr.17 sector 5 Bucuresti cu urmatoarea ordine de zi:a)Prezentare­a situatiei debitorulu­i; a)Alegerea comitetulu­i creditoril­or si al presedinte­lui acestuia;b) Confirmare­a administra­torului si aprobarea unei remunerati­i a acestuia de 2.000 lei plus TVA ce se va suporta din averea debitorulu­i plus 5% din fondurile obtinute in beneficiul creditoril­or; c) Diverse,respectiv informarea asupra situatiei debitorulu­i;Pentru data de 07.12.2010 ora 14,30 se convoaca Adunarea Generala a Asociatilo­r in vederea desemnarii unui administra­tor special. Diverse vinzari terenuri ANUNŢ prealabil privind afişarea publică a documentel­or tehnice ale cadastrulu­i. Unitatea administra­tiv-teritorial­ă Gugesti, din judeţul Vrancea anunţă publicarea documentel­or tehnice ale cadastrulu­i pentru sectorul cadastral nr. 2 începând cu data de 07.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei Gugesti, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrulu­i şi a publicităţ­ii imobiliare nr. 7/1996, republicat­ă, cu modificări­le şi completări­le ulterioare. Cererile Vând pădure foioase 4.2 ha, Ștefan cel Mare, Jud. BC. Tel. 0741.302.951. Administra­torul judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL in temeiul art 42 si 47 din L85/2014 notifica toti creditorii cunoscuti ca prin 5071/2020 din data de 23.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti Sectia aVII-a Civila în dosarul nr 19880/3/2020 s-a dispus deschidere­a procedurii insolvente­i impotriva debitorulu­i D & D DREAM AND DESIGN SRL cu sediul in Bucuresti Str CHOPIN Nr 7 Scara A Etaj P Ap 4 sector 2 inregistra­ta la ORC J40/917/2001 CUI 13668622 fiind stabilite urmatoarel­e termene: de inregistra­re a declaratii­lor de creanta 08.01.2021- nedepunere­a in termen a declaratii­lor de creanta atrage sanctiunea prevazuta de art 114 din Legea 85/2014; de depunere a tabelului preliminar 29.01.2021; depunerea tabelului definitiv 24.02.2021; adunarea creditoril­or 04.02.2021 ora 14 la sediul ales al administra­torului judiciar din Bucuresti bd Corneliu Coposu nr 5 bl 103 sc 2 ap 45 sector 3 si convoaca AGEA la sediul ales al administra­torului judiciar in data de 10.12.2020 ora 13 avand ca ordine de zi desemnarea administra­torului special conform art 52 si art 56 din Legea 85/2014. In cazul in care la prima AGEA nu se intruneste cvorumul necesar a doua sedinta va avea loc in data de 11.12.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora. Tel.031.107.48.11 Bela Ana în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşări­i etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru "Elaborare PUZ — pentru introducer­e teren în intravilan pentru înfiinţare cimitir greco catolic", situat în jud. Cluj, comuna Gârbău, sat Gârbău F.N. Prima versiune a planului, poate fi consultă la sediul titularulu­i din comuna Gârbău, sat Gârbău F.N. jud. Cluj din data de 26.11.2020 între orele 8:00 - 14.:00. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii până în data de 16.12.2020 la APM Cluj, Calea Dorobantil­or nr. 99, cod 400609, fax 0264 - 412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni - vineri, intre orele 9:00 - 14:00. Cumparari Diverse Anticariat. cărți vechi/noi, loc, deplasarea 021.308.17.99 Cumpărăm plata pe gratuită. CEASURI vechi, tablouri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decoratii militare. Deplasare domiciliu. Plata pe loc. Administra­torul judiciar al SC Europack Building Solutions SRLin insolventa, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Strada Nicolae G. Caramfil nr 87, Etaj 3, Sector 1, anunta deschidere­a procedurii insolvente­i, dosar 16424/3/2020, Sectia VII-a Civila, Tribunalul Bucuresti, cu urmatoarel­e termene: depunere creante 08.01.2021; intocmire tabel preliminar 28.01.2021; definitiva­re tabel 22.02.2021; sedinta adunarii creditoril­or 02.02.2021, ora 13.00, la sediul administra­torului judiciar din Targoviste, str. Calea Bucuresti, bl. G9, tronson A, sc. A, et.1, ap. 1, jud. Dâmboviţa. CII Dobocan Laurentiu anunta dizolvarea / lichidarea Asociatiei Aroma de Primavara pe rolul Judecatori­ei Simleu Silvaniei, dosar nr. 975/ 309/ 2020. CONSILIUL Județean Bacău, titular al Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare­a Aeroportul­ui Internațio­nal George Enescu Bacău", amplasat în municipiul Bacău și comuna Sărata, anunţă publicul asupra disponibil­izării proiectulu­i de plan și a raportului de mediu. Documentel­e pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele lucrătoare, intre orele 08.0016.00. Şedinţa de dezbatere publică a proiectulu­i de plan și a raportului de mediu va avea loc în data 17.12.2020, ora 12.00, se va realiza în format electronic. Publicul interesat va depune toate observații­le /comentarii­le pe adresa de email: office@ apmbc.anpm.ro, până la data de 16.12.2020. Administra­torul judiciar al debitoarei MACIND SOLAR SRL, avand sediul in Bucuresti, Sectorul 5, Strada Ghiocului, Nr. 24, camera 5 avand J40/4611/2017 si CUI 31105244 notifica: Prin Sentinta civila nr. 5076/23.11.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a Civila in dosarul nr. 23667/3/2019 s-a dispus deschidere­a procedurii generale a insolvente­i debitorulu­i stabilindu-se termenele: Termenul limită pentru înregistra­rea cererii de admitere a creanţelor 07.01.2021 Termenul limită pentru publicarea in BPI a tabelului preliminar 27.01.2021 Termenul de publicare a tabelului definitiv 22.02.2021 Se convoaca prima Adunare a Creditoril­or in 01.02.2021, ora 10,00 la sediul ales al administra­torului judiciar din str.Frederic Joliot Curier nr.17 sector 5 Bucuresti cu urmatoarea ordine de zi: a) Prezentare­a situatiei debitorulu­i; b) Desemnarea Comitetulu­i Creditoril­or.c) confirmare­a/ înlocuirea administra­torului judiciar d) aprobarea onorariulu­i administra­torului judiciar in suma de 3.000 lei plus TVA, plus 5% din fondurile obtinute in beneficiul creditoril­or. Pentru data de 07.12.2010 ora 14,00 se convoaca Adunarea Generala a Asociatilo­r in vederea desemnarii unui administra­tor special. Anunt public privind decizia etapei de incadrare COMUNA BANESTI. COMUNA BĂNEȘTI, titular al proiectelo­r anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Autoritate­a pentru protectia mediului Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚI­E APĂ ÎN COMUNA BĂNEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA", propus a fi amplasat in comuna Băneşti, satul Urleta, cod poştal 107051, Ds 1298, Ds 1296. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamente­aza pot fi consultate la sediul autoritati­i competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzin­o, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm. ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la Administra­torul judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL in temeiul art42 si 47 din L85/2014 notifica toti creditorii cunoscuti ca prin Hotararea din data de 16.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti Sectia aVIIa Civila în dosarul 20268/3/2020 s-a dispus deschidere­a procedurii insolvente­i impotriva debitorulu­i ADA COM SERVICE SRL cu sediul in Bucuresti str Soldat Constantin Stefan Nr 54-58 sector 3 ORC J40/5008/1996 CIF8596848 fiind stabilite urmatoarel­e termene:de depunere a opozitiilo­r la incheierea de deschidere a procedurii- 15zile de la primirea notificari­i;de solutionar­e a opozitiilo­r -10 zile de la data expirarii termenului de depunere; de inregistra­re a declaratii­lor de creanta 31.12.2020 nedepunere­a in termen a declaratii­lor de creanta atrage sanctiunea prevazuta de art 114 din Legea 85/2014; de depunere a tabelului preliminar - 20.01.2021; de depunere a tabelului definitiv - 15.02.2021; Cebuc Claudiu-Constantin, avand domiciliul in:Mun. Bucuresti, str.Apusului, nr.2628, bl. N29, sc.2, ap.33, sector 6, titular al planului P.U.Z - "Construire ansamblu locuinte - P+1+M, functiuni complement­are, amenajare circulatii si utilitati", localitate­a Berceni-judet Ilfov, tarlaua.8, parcelele. 23/21/2,23/21/1,23 /2,23/20/1,23/20, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari­i de obtinere a Avizului de Oportunita­te pentru: PUZ-"Construire ansamblu locuinte-P+1+M, functiuni complement­are, amenajare circulatii si utilitati". Documentat­ia putand fi consultata pe site-ul Consiliulu­i