Fă pri­mii pași ală­turi de cel mic!

Sanatatea de Azi - - CALENDARUL LUNII -

JOHNSON’S®Ba­by în co­la­bo­ra­re cu Dr. Va­le­ria Her­dea, me­dic pri­mar me­di­ci­nă de fa­mi­lie pro­fil pe­dia­trie, lan­se­a­ză ebook-ul „Pă­rin­te la înce­put de drum. Pri­mii pași în îngri­ji­rea co­pi­lu­lui.“Pă­rin­ţii pot afla, într-un lim­baj ușor ac­ce­si­bil, o mul­ţi­me de in­for­ma­ţii des­pre ce­le mai im­por­tan­te mo­men­te din via­ţa unui be­be­luș, de la pri­ma baie, la ma­saj, de la pre­gă­ti­rea co­rec­tă pen­tru un somn odih­ni­tor, la plim­bă­ri­le în parc ori ple­că­ri­le în va­can­ţe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.