ȘTIAI?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

❖ Și ce­ai­ul alb, și cel verde, și cel ne­gru sunt ex­tra­se din mu­gu­rii și frun­ze­le ace­lu­iași ar­bust. Fe­lul în ca­re sunt pro­ce­sa­te aces­tea fa­ce di­fe­ren­ţa.

❖ În ţă­ri­le asia­ti­ce, un­de in­fu­zia de ce­ai alb, verde, ne­gru sau Oo­long se bea zil­nic, me­dia greu­tă­ţii cor­po­ra­le es­te mult mai scă­zu­tă de­cât în alte păr­ţi ale lu­mii.

❖ O ca­nă de ce­ai alb con­ţi­ne 15 mg co­fei­nă, una de ce­ai verde, 25 g, iar o ca­nă de ce­ai ne­gru, cam 40 g, aces­ta din ur­mă pu­tând înlo­cui cu suc­ces ca­fe­aua.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.