Ali­men­te ca­re ucid vi­ru­su­ri­le

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

Prin­tre ali­men­te­le cu cea mai ma­re con­cen­tra­ţie de com­po­nen­te an­ti­vi­ra­le se nu­mă­ră ro­dia, nu­ca de co­cos și nu­ci­le au­toh­to­ne, dar și ci­tri­ce­le, ce­a­pa, var­za și alte ali­men­te din fa­mi­lia cru­ci­fe­re­lor ar tre­bui in­clu­se cât mai des în me­niu. Con­su­mându-le frec­vent, nu doar îţi crești imu­ni­ta­tea și pre­vii in­fec­ţi­i­le, ci lup­ţi mult mai efi­ci­ent cu ori­ce boa­lă pro­vo­ca­tă de un vi­rus, fie că es­te vor­ba de o ba­na­lă ră­ce­a­lă, de gri­pă sau chiar de vreo for­mă gra­vă de he­pa­ti­tă, cum es­te he­pa­ti­ta B.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.