Sem­ne­le dia­be­tu­lui la câini și pi­sici

Sanatatea de Azi - - STIL DE VIAŢĂ -

Pa­re greu de cre­zut, dar chiar și ani­ma­le­le de com­pa­nie pot fa­ce dia­bet, pe fon­dul unei vi­e­ţi se­den­ta­re și a unei ali­men­ta­ţii de­ze­chi­li­bra­te. Afec­ţi­u­nea es­te foar­te pe­ri­cu­loa­să și tre­bu­ie tra­ta­tă, prin ur­ma­re, da­că se­si­ze­zi ur­mă­toa­re­le simp­to­me la pri­e­te­nul ne­cu­vântă­tor, dă fu­ga la me­dic pen­tru un set de ana­li­ze:

▶ îi es­te foa­me mai tot tim­pul;

▶ uri­nea­ză foar­te des și bea mul­tă apă;

▶ pi­er­de brusc în greu­ta­te sau se îngrașă exa­ge­rat;

▶ îi ca­de pă­rul prea mult sau fi­rul de­vi­ne foar­te sub­ţi­re;

▶ își pi­er­de che­ful de joa­că și pa­re veșnic obo­sit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.