Res­piri ușor și sca­pi de du­re­re

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Cred că de­ja ști­ţi că, în caz de du­reri în gât, gar­ga­ra cu ba­na­la apă cu sa­re es­te unul din­tre ce­le mai efi­ci­en­te re­me­dii. Po­ţi fa­ce și in­ha­la­ţii, da­că nu po­ţi res­pi­ra din cau­za ră­ce­lii: pui într-un bol doi li­tri de apă clo­co­ti­tă (ma­re gri­jă să nu te opă­rești), adau­gi 3-4 lin­guri de sa­re și in­ha­le­zi ae­rul fi­er­bin­te, cu un pro­sop pe cap, 10-15 mi­nu­te. Des­fun­dă na­sul foar­te bi­ne. Iar da­că vrei să eli­mini mu­co­zi­tă­ţi­le di­rect din in­te­ri­or, în caz de ri­ni­tă, pu­ne apă cal­dă într-un pa­har, adau­gă o lin­gu­ri­ţă de sa­re și ames­te­că bi­ne. Fo­lo­sește-te de o se­rin­gă cum­pă­ra­tă din far­ma­cie (fă­ră ac!) pen­tru a fa­ce spă­lă­turi cu so­lu­ţia ob­ţi­nu­tă, pe rând în fi­e­ca­re na­ră. Vin­de­că iri­ta­ţi­i­le și te aju­tă să res­piri ușor.

(Te­o­do­ra Antal, Iași)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.