Plan de lup­tă cu to­xi­ne­le și ki­lo­gra­me­le

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Pri­mă­va­ra ba­te la ușă. Nici n-au tre­cut bi­ne săr­bă­to­ri­le de iar­nă și ia­tă, a înce­put din nou Pos­tul, cel al Paște­lui, tim­pul din an cel mai pri­el­nic pen­tru o cu­ră­ţe­nie ge­ne­ra­lă. În ca­să, vor spu­ne, har­ni­ce, gos­po­di­ne­le. Dar mai im­por­tant de­cât să reîmpros­pă­te­zi spa­ţi­ul în ca­re îţi duci trai­ul es­te să-ţi pro­pui un pro­ces de cu­ră­ţa­re și pen­tru pro­pria fi­in­ţă, corp, su­flet și min­te. Na­tu­ra se pre­gă­tește să-și reînnoias­că strai­e­le, iar pen­tru a fi în ar­mo­nie cu ea, al­că­tu­i­ește-ţi și tu o stra­te­gie de reînnoi­re și re­vi­ta­li­za­re. Eli­mi­nă to­xi­ne­le, sca­pă de po­va­ra ki­lo­gra­me­lor în plus, re­vi­go­re­a­ză-ţi tru­pul cu sfa­tu­ri­le din pa­gi­ni­le ur­mă­toa­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.