La ghi­veci:

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Chiar și va­ra, leușteanul e cam scump. Îl po­ţi cul­ti­va în ghi­veci, chiar la ti­ne în bu­că­tă­rie, din se­min­ţe pe ca­re le gă­sești în su­per­mar­ke­turi sau ma­ga­zi­ne­le de spe­cia­li­ta­te. Crește ca o tu­fă, des­tul de vânjoa­să, și poa­te re­zis­ta 7-10 ani, cu con­di­ţia să n-o lași să cre­as­că în ex­ces, iar va­sul în ca­re o plan­te­zi să fie adânc, pen­tru că ră­dă­ci­na e pi­vo­tan­tă și are ne­voie de spa­ţiu. Păs­tre­a­ză-i so­lul me­reu umed!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.