Cu­ra cu ciuboţica-cucului

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Cu­re­le cu in­fu­zie sau de­coct de ciuboţica-cucului au efect în tra­ta­rea mai mul­tor bo­li. Fi­e­ca­re boa­lă, cu pre­pa­ra­tul și du­ra­ta cu­rei spe­ci­fi­ce:

❖ in­som­nie alun­ga­tă – cu­ră de o săp­tă­mână cu in­fu­zie; po­ţi adău­ga și un pic de ha­mei, ca să fie și mai efi­ci­en­tă;

❖ de­coc­tul din flori și ră­dă­cini, o ca­nă pe zi, timp de 2-3 săp­tă­mâni, es­te foar­te bun în an­xi­e­ta­te;

❖ ini­mă mai să­nă­toa­să – cu­ră de 2-3 săp­tă­mâni cu in­fu­zie, 1-2 căni pe zi;

❖ sis­tem ner­vos re­vi­go­rat – cu­ră de șap­te zi­le cu in­fu­zie, 1-2 căni pe zi;

❖ închei­e­turi mai mo­bi­le – cu­re de 5-6 săp­tă­mâni (sau chiar mai mult, în func­ţie de gra­vi­ta­tea bo­lii) cu de­coct de flori, pen­tru cei ca­re su­fe­ră de ar­tri­tă ori de gu­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.