Ve­gan poa­te fi de­li­ci­os

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

Raw­dia es­te cel mai lon­ge­viv res­tau­rant cu spe­ci­fic ve­gan și raw ve­gan din Bu­cu­rești, fi­ind con­si­de­rat un punct de re­fe­rin­ţă pe har­ta gas­tro­no­mi­că a orașu­lui. Din me­ni­ul de pri­mă­va­ră fac par­te pre­pa­ra­te ca­re săr­bă­to­resc pros­pe­ţi­mea, pre­cum ma­xi sus­hi, dar și do­uă tar­te de­li­ci­oa­se cu maia săl­ba­ti­că: tar­tă cu ci­u­perci și tar­tă cu me­re. Tot în 15 fe­brua­rie s-a săr­bă­to­rit și lan­sa­rea ce­lui mai re­cent proi­ect sem­nat raw­dia, Școa­la de bu­că­tari ve­gani. www.raw­dia.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.