Zâmbește să­nă­tos!

Sanatatea de Azi - - CALENDARUL LUNII -

Cheia pen­tru un zâmbet să­nă­tos, pe ca­re să-l afișe­zi cu încre­de­re, es­te igi­e­na ora­lă co­rec­tă. Pen­tru a evi­ta afec­ţi­uni se­ri­oa­se, pre­cum gin­gi­vi­ta și pa­ro­don­to­za, îngri­ji­rea ca­vi­tă­ţii bu­ca­le tre­bu­ie să cu­prin­dă și fo­lo­si­rea unei aţe den­ta­re și a unei ape de gu­ră adec­va­te. Un ast­fel de pro­dus es­te Elu­dri­lCLASSIC, o apă de gu­ră ce re­du­ce for­ma­rea plă­cii bac­te­ri­e­ne și cal­me­a­ză gin­gi­i­le sen­si­bi­le. Se uti­li­ze­a­ză di­lua­tă, fi­ind in­di­ca­tă pen­tru adul­ţi și co­pii cu vârsta pes­te șa­se ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.