Prin­ci­pa­lul vi­no­vat e sti­lul de via­ţă

Se spu­ne des­pre AVC că lo­vește ca din se­nin. Așa o fi, doar că i se pre­gă­tește te­re­nul cu mult timp în ur­mă, prin obi­cei­u­ri­le de zi cu zi.

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Un stil de via­ţă ne­să­nă­tos es­te prin­ci­pa­la cau­ză a ac­ci­den­tu­lui vascular cerebral, sus­ţin me­di­cii. Ce­ea ce înse­am­nă că poa­te fi pre­venit. Așa­dar, cum re­duci ris­cu­ri­le? for­mă­rii în ex­ces a trom­bi­lor san­gvini...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.