PLAN­TE ca­re aju­tă crei­e­rul

Mi­ci­le și fi­ra­ve­le plan­te ne pot fi de aju­tor și în pro­ble­me gra­ve de să­nă­ta­te, pre­cum accidentul vascular cerebral.

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

De­si­gur, ele nu tre­bu­ie fo­lo­si­te la întâmpla­re, ci nu­mai cu acor­dul me­di­cu­lui cu­rant sau la re­co­man­da­rea fi­to­te­ra­peu­tu­lui, căci pot in­ter­fe­ra cu tra­ta­men­tul alo­pa­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.