Tra­te­a­ză-ţi pă­rul na­tu­ral!

Sanatatea de Azi - - CĂANLĂETNATDEARUL LUNII -

Der­ma­to­cos­me­ti­ce na­tu­ra­le el­ve­ţi­e­ne, pro­du­se­le Raus­ch con­ţin ex­trac­te ve­ge­ta­le (cel pu­ţin 40% în fi­e­ca­re pro­dus) cu re­zul­ta­te re­mar­ca­bi­le în tra­ta­rea afec­ţi­u­ni­lor spe­ci­fi­ce pă­ru­lui și scal­pu­lui. Se­rul Re­pa­ra­tor cu ulei de ama­rant ne­te­zește fi­re­le, Tinc­tu­ra Ca­pi­la­ră Re­ge­ne­ra­toa­re com­ba­te efi­ci­ent că­de­rea pă­ru­lui. Ga­ma de pro­du­se din ca­re po­ţi ale­ge es­te vas­tă, po­tri­vi­tă fi­e­că­rui tip de păr.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.