Sal­ve­a­ză un­ghi­i­le de­te­ri­o­ra­te!

Sanatatea de Azi - - CĂANLĂETNATDEARUL LUNII -

De ce un­ghi­i­le se ex­fo­lia­ză, sunt moi și fra­gi­le? Pen­tru că stai prea mult cu mâi­ni­le în apă, fo­lo­sești să­pun și de­ter­gent în ex­ces sau pen­tru că abu­ze­zi de di­zol­vant. So­lu­ţia?

„Apli­că la­cul de un­ghii într-un sin­gur sens pen­tru a evi­ta dez­li­pi­rea stra­tu­ri­lor de che­ra­ti­nă. To­to­da­tă, op­te­a­ză pen­tru un pro­dus spe­cial de îngri­ji­re, un tra­ta­ment de întă­ri­re a un­ghi­i­lor, pe ca­re să îl aplici până la vârf ca să si­gi­le­zi foar­te bi­ne un­ghia“, punc­te­a­ză Jes­si­ca Var­to­u­ghian, cre­a­toa­rea bran­du­lui Jes­si­ca Cos­me­tics.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.