PROBLEMELE PIELII, sub lu­pă pe tim­pul ve­rii

Sanatatea de Azi - - MITUL LUNIE -

Când vi­ne vor­ba să ne îngri­jim, știm cu to­ţii cât de im­por­tant es­te să mâncăm echi­li­brat, să fa­cem mișca­re, să dor­mim su­fi­ci­ent. Dar un as­pect im­por­tant al stă­rii noas­tre de bi­ne es­te de­se­ori ne­gli­jat: să­nă­ta­tea pielii. Ea tre­bu­ie să ră­mână în for­mă pen­tru că are o tre­a­bă im­por­tan­tă de fă­cut: să ne ape­re de soa­re­le pu­ter­nic, de bac­te­rii, de lo­vi­turi… Ca ori­ce altă par­te a cor­pu­lui, însă, și ea se poa­te îmbol­nă­vi sau poa­te fi le­za­tă de unii fac­tori din me­diu. Iar acum, în se­zo­nul cald, es­te și mai vul­ne­ra­bi­lă din cau­za căl­du­rii, soa­re­lui și umi­di­tă­ţii. Mi­co­ze, ac­nee, ar­suri so­la­re... află cum o po­ţi pro­te­ja de pe­ri­co­le și ce-i de fă­cut da­că apar, to­tuși, une­le pro­ble­me der­ma­to­lo­gi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.