PRO­TE­JE­A­ZĂ-TE!

Sanatatea de Azi - - MITUL LUNIE -

Prin­ci­pa­lii fac­tori de risc în apa­ri­ţia me­la­no­mu­lui sunt ex­pu­ne­rea exa­ge­ra­tă la ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te ale soa­re­lui sau fo­lo­si­rea frec­ven­tă a apa­ra­te­lor de bron­za­re. Așa­dar, ca să ţii la dis­tan­ţă cum­pli­ta ma­la­die, nu abu­za de soa­re și fo­lo­sește pe tim­pul ve­rii lo­ţi­uni cu SPF 30+, chiar da­că nu mer­gi la pla­jă, ci doar pe stra­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.